preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Usługi wspierające programistów z ryczałtem 8,5%


 

Usługi wspierające programistów z ryczałtem 8,5%

 


 

 

Znaczna część programistów świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej, wraz z początkiem 2020 r. stanęła przed wyborem pomiędzy opodatkowaniem dochodu i zastosowaniem ulgi IP Box, a opodatkowaniem przychodu – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12%. Wybór w tym przypadku często sprowadza się do sporządzenia kalkulacji w oparciu o prognozowane wartości przychodu i kosztów jego uzyskania. Wątpliwości mogą mieć natomiast pracownicy sektora IT niebędący twórcami kodu, wykonujący czynności wspierające.

Na wstępie należy wskazać, że analiza przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje na opodatkowanie ryczałtem według stawki 12% usług objętych grupowaniem dotyczącym usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych (PKWiU 62.01.1) jedynie w takim zakresie, w jakim usługi te są związane z oprogramowaniem. Innymi słowy, jeżeli wykonywane w ramach umowy z kontrahentem czynności faktycznie obejmują programowanie (tj. tworzenie kodu), zastosowanie znajduje stawka ryczałtu 12%.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje natomiast, że jeżeli usługi objęte wspominanym grupowaniem nie obejmują tworzenia oprogramowania, a mają jedynie charakter wspierający, nietechniczny, zastosowanie może znaleźć stawka ryczałtu 8,5%. Jest to stawka stosowana w stosunku do usług, dla których ustawa nie przewiduje innych szczególnych stawek.

Jako przykłady wspominanych czynności należy wskazać:

  • usługi testowania oprogramowania, tj.: przygotowywanie i wykonanie testów manualnych, przygotowywanie i wykonanie testów automatycznych,
  • raportowanie wykrytych defektów, tworzenie i rozwój dokumentacji testowej,
  • przegląd i analiza dokumentacji projektowej.

Prawidłowość zastosowania stawki ryczałtu 8,5% przy wskazanym zakresie usług potwierdzają m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2023 r., sygn. 0115-KDST2-1.4011.117.2023.2.NC; z dnia 23 września 2021 r., sygn. 0115 KDIT1.4011.496.2021.1.MN; z dnia 30 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.407.2021.2.MN. Mając jednak na uwadze częste zmiany w stanowiskach organów podatkowych, niekoniecznie idące w parze ze zmianą przepisów lub orzecznictwem sądów administracyjnych, rekomendowanym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej stosowanie prawidłowej stawki ryczałtu.

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X