preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Alert prawny nr 4 dla Klientów Kancelarii w związku z COVID-19


 

Alert prawny nr 4

dla Klientów Kancelarii

w związku z COVID-19

dotyczący:

działań sektora bankowego mających złagodzić skutki COVID-19 dla pracodawców i pracowników

 


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu informacje, które dotyczą działań podejmowanych w szczególności przez banki, w celu zminimalizowania skutków COVID-19 dla pracodawców i pracowników.

 

    1. Komunikat Związku Banków Polskich

Dnia 16 marca 2020 r. Związek Banków Polskich wydał komunikat, w którym znalazły się następujące deklaracje:

 

  1. Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać, m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19.

2. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID–19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do sześciu miesięcy.

3. Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

4. Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

5. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.

6. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy.

7. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.

8. Banki we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa podejmą działania, aby zainstalować dodatkowych kilkadziesiąt tysięcy urządzeń POS w miejscach realizacji transakcji płatniczych.

Warto wspomnieć, że do Związku Banków Polskich należy 106 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych, banków spółdzielczych, których aktywa obejmują 95% sektora bankowego w Polsce. Do związku należą m. in. ALIOR Bank, BNP Paribas, BANK MILLENNIUM, Santander Bank Polska, mBank, DEUTSCHE BANK POLSKA, ING – BANK ŚLĄSKI, PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego jest w trakcie przygotowań pakietu pomocowego dla przedsiębiorstw dotkniętych ekonomicznie działaniem wirusa. Tworzy m. in. rozwiązanie polegające na zwiększeniu maksymalnej wysokości gwarancji de minimis do 80 proc. kwoty kredytu (obecnie jest to do 60 proc. kwoty kredytu i maksymalnie 3,5 mln zł). BGK planuje także zrezygnować z prowizji przy udzielaniu gwarancji, która dziś wynosi 0,5% wartości gwarancji. Grupą docelową powyższego wsparcia jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Gwarancje de minimis istnieją  w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i ułatwiają zaciągnięcie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w jednym z dwudziestu banków współpracujących z BGK. BGK pracuje także nad system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy.

 

2. Działania poszczególnych banków

Poniżej polecamy Państwa uwadze informacje o zawieszeniu spłat rat kredytów lub pożyczek, o których już informują niżej wymienione banki.

 

  • mBank

mBank zaproponował możliwość odłożenia spłaty rat kapitałowych na sześć miesięcy. Odsetki powiązane z kredytem należy spłacać zgodnie z harmonogramem. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm i dotyczy wszystkich kredytów – konsumenckich i tych udzielonych przedsiębiorcom. W celu skorzystania z tego rozwiązania, klienci muszą wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej banku. Według mBank, spłata ma być zawieszana automatycznie po złożeniu wniosku. Od wniosku bank nie pobiera opłat. Wniosek należy złożyć najpóźniej trzech dni przed spłatą raty.\r\n

 

  • Raiffeisen

Reiffeisen oferuje odłożenie spłaty kredytów hipotecznych w walucie obcej o trzy miesiące. Wniosek  należy złożyć za pośrednictwem bankowej platformy R-NET. Do wniosku należy załączyć uzasadnienie z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i wykazywać się terminowym regulowaniem rat kredytu. Bank nie pobiera żadnych opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku. Wniosek należy złożyć najpóźniej trzy dni przed spłatą raty.

 

  • PKO BP

PKO BP ogłosił na swojej stronie internetowej, że istnieje możliwość zawieszenia spłaty trzech rat kredytowych, zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów. Kredytobiorcy mogą również wnioskować o odroczenie spłaty pożyczek gotówkowych. Wnioski należy składać za pomocą serwisu iPKO. PKO BP informuje, że w przypadku kredytu hipotecznego złożenie jednego wniosku zawiesza spłatę na jeden miesiąc, więc aby skorzystać z trzymiesięcznego zawieszenia spłaty rat należy złożyć trzy wnioski. Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat, a także zmieni harmonogram spłaty pożyczki lub kredytu. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Wniosek należy złożyć najpóźniej trzy dni przed spłatą raty.

 

  • ING Bank Śląski 

ING BŚ wyszedł z inicjatywą automatycznego przedłużania kredytów odnawialnych dla przedsiębiorców i konsumentów na kolejne trzy miesiące. Udogodnienie dotyczy kredytów, które nie były w trakcie indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji. W celu skorzystania z tej możliwości klient musi zaakceptować za pośrednictwem bankowości internetowej ING BŚ dokument automatycznie wystawiony przez bank. Wprowadzenie wakacji kredytowych zapowiadają również inne banki, w tym m.in. BNP Paribas i Santander. Do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych banki udzielały będą klientom pomocy w drodze indywidualnych ustaleń. Więcej informacji banki udzielają, po indywidualnej weryfikacji pytającego jako kredytobiorcy danego banku.

 

W dniu dzisiejszym odbyła się również Rada Gabinetowa, po której Prezydent i Premier przedstawili rozwiązania łagodzące skutki COVID–19 dla pracodawców i pracowników. Konferencja prasowa Prezydenta i Premiera była jednak rozczarowująca, ponieważ – poza informacją o wartości planowanej pomocy (ponad 200 mld zł) i możliwości dofinansowania przez państwo 40 % wynagrodzeń pracowników – nie zawierała istotnych szczegółów. Według Prezydenta, do końca tygodnia ustalenia Rady Gabinetowej mają przybrać postać konkretnych rozwiązań legislacyjnych. O rozwoju sytuacji w powyższym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

________

fot. from pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X