preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

HoReCa prawne wsparcie odc. 1 – Co zostało z tarcz antykryzysowych?


 

Co zostało z tarcz antykryzysowych?

 


Nowe obostrzenia, dalsze zamknięcie branży HoReCa – w tym odcinku prawnego wsparcia, chcieliśmy przypomnieć, co pozostało z licznych tarcz antykryzysowych.

I. Dofinansowanie wynagrodzeń:

  1. W pierwszej kolejności możecie liczyć na dofinasowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy –  w dwóch wariantach:
  • 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne;
  • 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne bez obniżania wymiaru czas pracy.

Warunkiem otrzymania dofinasowania jest spadek obrotów gospodarczych w odpowiedniej wysokości (15% lub 25% w zależności od przyjętej metody liczenia).

Dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, maksymalna kwota dofinasowania to 2.183,19 zł, które może ulec jeszcze podwyższeniu o cześć składek ZUS.

Pamiętajcie, że dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przysługuje wielokrotnie – przykładowo, jeśli otrzymaliście już takie dofinansowanie w 2020 r., a zatrudniliście nowych pracowników – nic nie stoi na przeszkodzie, złożyć nowego wniosku, tylko na tych nowych.

Wnioski można składać nie bieżąco nie później niż do dnia 10 czerwca 2021 r.

  1. Na podobnych zasadach możecie skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Pracy oferowanego przez Powiatowe Urzędu Pracy. Tutaj jednak jedno ważne zastrzeżenie, w odróżnieniu od środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środki z tej instytucji można uzyskać po ogłoszeniu naboru. Sprawdźcie na stronie waszego Powiatowego Urzędu Pracy czy można składać wnioski.

Środki z obydwu źródeł przysługują niezależnie od posiadanego kodu PKD.

 

II. Dofinansowanie działalności gospodarczej

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, jest świadczeniem dla samozatrudnionych, nie zatrudniających pracowników, o ile doszło do spadku  obrotów o 30%, 50 %, 80 % w miesiącach porównawczych. Dofinansowanie obejmuje okres trzech miesięcy.

Wnioski można składać po ogłoszeniu naboru nie później niż do dnia 10 czerwca 2021 r. Sprawdźcie na stronie waszego Powiatowego Urzędu Pracy czy można składać wnioski.

 

III. Pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorcy

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, masz również prawo do jednorazowej pożyczki z Funduszu Pracy w wysokości do 5.000 zł, które wypłaci Powiatowy Urzędu Pracy po ogłoszeniu naboru. Wnioski można składać do dnia 10 czerwca 2021 r. Sprawdźcie na stronie waszego Powiatowego Urzędu Pracy czy można składać wnioski.

 

IV. Dotacje

Na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy wypłacana jest dotacja ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Dotacja wypłacana jest według listy kodów PKD. Musicie sprawdzić jakie PKD jest dla was przeważające w KRS lub CEIDG. Zależnie od kodów PKD, świadczenie to może przysługiwać 1-3 krotnie.

Wnioski o środki z tego tytułu należy składać do dnia 31 maja 2021 r.

 

V. Świadczenia postojowe

Świadczenie postojowe z uwagi na trwający stan epidemii przysługuje cały czas i będzie przysługiwało dodatkowo przez okres 3 miesięcy liczony od miesiąca, w którym epidemii już nie będzie.

Podstawowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej przysługują przez 3 miesiące, o ile sytuacja się nie poprawia – jeśli jeszcze nie skorzystaliście, to teraz jest dobry moment.

Niezależnie od podstawowego postojowego, przysługują Wam jeszcze dwa rodzaje postojowego, ograniczonych jednak listą PKD. Musicie sprawdzić jakie PKD jest dla was przeważające w KRS lub CEIDG. Przysługuje między innymi restauracjom, ruchomym placówkom gastronomicznym, oraz cateringom.

Chodzi tutaj o jednorazowe dodatkowe świadczenia postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż – PKD ocenia się na dzień 30 września 2020 r. Zajrzyjcie do KRS lub CEIDG.

 

VI. Zwolnienia z obowiązku opłacania składek

Do 30 kwietnia 2021 r. istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosków o zwolnienie ze składek ZUS, w zależności od posiadanego PKD nawet za okres grudzień 2020 r. – luty 2021 r.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

 

[kup_produkt id=1166 id2=1199]

 

 

________________

Fot.pixabay.com.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X