preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Czynsz najmu mieszkania w miejscowości, gdzie siedzibę ma kontrahent jako koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej


 

Czynsz najmu mieszkania w miejscowości, gdzie siedzibę ma kontrahent jako koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej

 


 

Za powszechną należy uznać sytuację, w której przedsiębiorca świadcząc usługi na rzecz kontrahenta zobowiązany jest do wykonywania tych usług w siedzibie kontrahenta, znajdującej się w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Z biznesowego punktu widzenia, w opisanej sytuacji często bardziej opłacalne niż wielokrotne pobyty w hotelach okazuje się zawarcie umowy najmu mieszkania w pobliżu siedziby kontrahenta. Wątpliwości przedsiębiorcy może natomiast budzić zasadność uznania wydatków na czynsz najmu za koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności z uwagi na fakt, że usługi same w sobie nie są świadczone w wynajmowanym mieszkaniu.

 

W interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.516.2022.1.MK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po raz kolejny potwierdził, że rozwiązanie takie jest prawidłowe. Wydatki takie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako poniesione w celu uzyskania przychodów, pod warunkiem właściwego udokumentowania zarówno wysokości samego wydatku, jak i faktu wykonywania usług w innej miejscowości. Oczywiście, wydatek powinien mieć również charakter definitywny (tj. bezzwrotny). Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji status podatkowy wynajmującego.

 

Organ wcześniej już kilkukrotnie potwierdzał możliwość uznania przedmiotowych wydatków za koszty uzyskania przychodu w podobnych stanach faktycznych – m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.787.2021.1.MN; z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.205.2019.1.AK; z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn.: 0115-KDIT3.4011.104.2019.1.PSZ. W dalszym ciągu wątpliwości może jednak rodzić kwalifikacja podobnej sytuacji na gruncie VAT oraz podatku od nieruchomości.

 

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X