Cele projektu i planowane efekty projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności pracy zespołu pracowników kancelarii mierzonej liczbą obsługiwanych klientów i prowadzonych spraw przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków niezbędnych na utrzymania ciągłości działania kancelarii, obsługi klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Efektem wdrożenia hybrydowego modelu pracy w kancelarii będzie minimalizacja strat wynikających z nieobecności pracowników i współpracowników. Wprowadzane rozwiązania technologiczne z obszaru przyczynią się do zwiększenia elastyczności modelu biznesowego oraz zadowolenia pracowników korzystających z hybrydowego modelu pracy. Efektem projektu będzie wdrożenie do bieżącej działalności innowacji technicznych i funkcjonalnych umożliwiających wprowadzenie elektronicznej ewidencji klientów kancelarii oraz elektronicznej ewidencji prowadzonych w kancelarii spraw, wprowadzenie elektronicznego repozytorium dokumentów dostępnego dla wszystkich pracowników pracujących zdalnie, wersjonowanie dokumentów. Rezultatem wprowadzanej cyfryzacji procesów będzie ponadto możliwość zarządzania workflow w kancelarii dla spraw prowadzonych w formule w pełni zdalnej lub hybrydowej, elektroniczna ewidencja zadań oraz poświęconego czasu pracy dla klienta. Elementem uzupełniającym będzie wdrożenie wydajnego mechanizmu OCR tj. skanowanie i wprowadzanie korespondencji przesyłanej do kancelarii.

Wartość projektu: 261 500.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 222 275.00 PLN