preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Duże zmiany w prawie budowlanym! Na co powinniśmy zwrócić uwagę?


 

Duże zmiany w prawie budowlanym! Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

 


 

Większość zmian w prawie budowlanym wchodzi w życie już od stycznia 2023. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany, które mają w dużej mierze uprościć i usprawnić proces budowlany. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich.

Nowe przepisy przewidują m.in. umożliwienie budowy domu jednorodzinnego powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę, poszerzenie katalogu inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, utworzenie Bazy Projektów Budowlanych oraz wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy i systemu e-CRUB.

  1. Jedną z najważniejszych zmian jaka ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 jest bez wątpienia wprowadzenie możliwości budowy domu jednorodzinnego powyżej 70 m2 na podstawie uproszczonej procedury, tak jak ma to aktualnie miejsce przy budowie domów do 70 m2. Oznacza to, że do budowy domu jednorodzinnego poniżej jak i powyżej 70 m2, nie będzie jak dotychczas wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie rozpoczęcia budowy.

Po wprowadzeniu zmian, do budowy domu jednorodzinnego powyżej 70 m2 potrzebne będzie jedynie zgłoszenie na podstawie projektu, zatrudnienie kierownika budowy, prowadzenie dziennika budowy i znacznie uproszczona procedura odbioru, która polegać ma jedynie na potwierdzeniu kierownika budowy o możliwości oddania budynku do użytku i zamieszkania.

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy zamiast pozwolenia na budowę będzie obejmowało każdy dom, bez ograniczeń co do powierzchni zabudowy. Ograniczeniom natomiast będzie podlegała wysokość budynku. Będzie on mógł mieć nie więcej niż 2 kondygnacje. Co ważne, pozwolenie na budowę nie będzie wymagane pod warunkiem, że dom powstaje na własny użytek, co oznacza, że musi on służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora. Wobec tego, opisane powyżej zmiany nie obejmą swoim zasięgiem inwestycji deweloperskich.

 

  1. Kolejną ze zmian jakie nas czekają jest dodanie do katalogu inwestycji, które od 2023 będą wymagać jedynie zgłoszenia, części budowlanych wolnostojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m, oraz której moc turbiny wiatrowej nie przekracza 50 kW, a odległość usytuowania turbiny od granic działki nie jest mniejsza niż jej całkowita wysokość.

 

Innym z udogodnień planowanych zmian jest także zaliczenie do wspomnianego katalogu inwestycji zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m3  i nie większej niż 10 m3.

Co więcej budowa zbiorników do 3 m3 nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

 

  1. Od nowego roku zmienione przepisy przewidują również utworzenie Bazy Projektów Budowlanych, której celem będzie uproszczenie dostępu do projektów budowlanych oraz ich poszczególnych elementów organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku wniosków, zgłoszeń i zawiadomień. Ponadto inwestor nie będzie musiał załączać do wniosków, zgłoszeń i zawiadomień projektu budowlanego, co zostanie zastąpione przez podanie indywidualnego numeru projektu, który został umieszczony w Bazie Projektów Budowlanych. Organ obsługujący wniosek, zgłoszenie czy zawiadomienie nie będzie już musiał sprawdzać i weryfikować projektu w postaci papierowej, ponieważ będzie miał wgląd do projektu poprzez Bazę. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą już musiały przekazywać do nadzoru budowlanego projektów budowlanych, gdyż dostęp i wgląd do tych projektów nastąpi przez Bazę Projektów Budowlanych.

 

  1. Kolejna z istotnych zmian odnosi się do dziennika budowy, który bez wątpienia jest najważniejszym dokumentem na budowie. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Od początku 2023 roku Elektroniczny Dziennik Budowy umożliwi rejestracje wymienionych czynności online. Ułatwi to występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie, z uwagi na fakt, że inwestor będzie mógł zrobić to online w systemie EDB. Co więcej wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy usprawni zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji co niewątpliwie będzie jedną z wielu zalet wprowadzonego rozwiązania.

 

  1. Inną z istotnych zmian w Prawie budowlanym jest system e-CRUB. Jest to wyszukiwarka osób z uprawnieniami budowlanymi, która oficjalnie zaczęła działać 1 sierpnia 2022. System ten zastąpił stosowany jak dotąd Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Po wprowadzonych zmianach informacja o uzyskanych uprawnieniach zostanie zamieszczona w systemie automatycznie, niezwłocznie po zdanym egzaminie na uprawnienia budowlane.

System e-CRUB umożliwi inwestorowi zatrudniającemu inżyniera, szybko i w prosty sposób sprawdzić jego kwalifikacje i uprawnienia. Z wyszukiwarki będą mogli skorzystać również urzędnicy, sprawdzający uprawnienia osób, do czego nie będą już im potrzebne papierowe dokumenty.

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X