preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Fundacja rodzinna krok po kroku. Krok 1 – decyzja

Fundacja rodzinna to nowy instrument prawny w naszym kraju. Chociaż działa dopiero od roku, od tego czasu założono ich w Polsce ponad 800. Wielu przedsiębiorców wciąż zastanawia się, czy to dla nich dobre rozwiązanie. Na podstawie naszych doświadczeń przybliżamy istotę fundacji rodzinnej krok po kroku. Pierwszy krok – decyzja, jest tym najważniejszym.

Fundacja rodzinna to instrument dobry dla osób, które posiadają wartościowy majątek i chcą go przekazać swoim następcom. Dla tych, którym zależy, aby przekazane mienie pozostało w rękach następców przez dłuższy czas i nie uległo szybkiemu upłynnieniu lub utracie.

Role – czyli kto jest kim w  fundacji rodzinnej

  • Fundator to osoba, która powołuje do życia fundację rodzinną i wyposaża ją w majątek, na etapie jej tworzenia. Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna.
  • Beneficjenci to ci, na rzecz których fundacja rodzinna spełnia określone w statucie świadczenia, pochodzące z majątku fundacji. Są wyznaczani przez fundatora. Beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być zarówno osoby fizyczne (nie muszę być pełnoletnie), jak i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W tej grupie może być też sam fundator.

Istota fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna musi być zasilona mieniem o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych, taka jest bowiem minimalna wysokość funduszu założycielskiego wymaganego przez ustawę. Mieniem wnoszonym do fundacji mogą być nieruchomości, ruchomości, pieniądze, udziały, akcje lub inne wartościowe prawa, które przelicza się na pieniądze. Ustanawiając fundację rodzinną i wyposażając ją w majątek, fundatorzy dokonują swego rodzaju aktu dobroczynności, dlatego trudno sobie wyobrazić, aby do fundacji wnoszone było mienie poważnie obciążone, mogące generować problemy w przyszłości, np. poprzez wszczynane egzekucje.

Fundacja rodzinna stanowi odrębny od fundatorów i beneficjentów byt prawny i jeśli coś otrzyma, to nikt nie może jej tego dowolnie odebrać. Tutaj ujawnia się istota fundacji rodzinnej.  Zilustrujmy to przykładem.

Jeśli fundator daruje udziały w spółce z o .o. swoim trzem synom, po 1/3 każdemu z nich, to traci nad nimi kontrolę, bo każdy z synów może później zbyć te udziały. Jeśli natomiast fundator wniesienie te udziały do fundacji rodzinnej i postanowi, że ma ona wypłacać synom jako beneficjentom po 1/3 zysku, to ekonomicznie uzyskują oni tyle samo. Dodatkowym efektem jest jednak to, że istnieje nadal kontrola nad udziałami, ponieważ to fundacja staje się udziałowcem, a nie synowie i żaden z nich nie ma prawa rozporządzać tymi udziałami.

Decyzja – kiedy fundacja rodzinna to dobry wybór

Możemy wyróżnić kilka powodów, dla których fundacja rodzinna jest lepsza od dokonywanych w kierunku następców darowizn lub sporządzanych testamentów (zapisów windykacyjnych).

Fundacja rodzinna to dobry wybór:

  • gdy chodzi o zachowanie pod wspólnym dachem majątku, który nie powinien lub nie może ulec podziałowi (rozdrobnieniu), gdyż tylko jako całość lub pozostając w jednych rękach zachowuje swoją wartość (np. przedsiębiorstwo, atrakcyjna nieruchomość, która powinna być wynajmowana tylko w całości);
  • kiedy zachodzą poważne wątpliwości co do tego, czy wspólnie uposażeni następcy będą w przyszłości osiągać zgodę co do sposobu zarządzania przekazanym im majątkiem;
  • kiedy jest oczywiste, że z uwagi na swoje predyspozycje osobiste, następcy nie będą w stanie właściwie zarządzać oddanym im majątkiem i dojdzie do jego utraty;
  • gdy jest prawdopodobne, że następcy nie będą zainteresowani zachowaniem/pomnażaniem przekazanych im dóbr i szybko je upłynnią.

Wyżej wymienione powody są najczęściej słyszanymi intencjami towarzyszącymi fundatorom fundacji rodzinnej.

Jesteś zainteresowany tematem fundacji rodzinnych? Wyślij wiadomość na: k.smaga@5e.legal lub zadzwoń 604 166 133

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X