preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Istotne zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 r. – SLIM VAT 3


 

Istotne zmiany podatkowe od 1 lipca 2023 r. – SLIM VAT 3

 


 

 

W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą m.in. ustawę o VAT, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawę o podatku od spadków i darowizn – tzw. SLIM VAT 3. Zmiany wchodzą w życie (z pewnymi wyjątkami) od 1 lipca 2023 r. Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych zmian.

Ustawa o podatku od towarów i usług

  • podniesienie limitu obrotu dla małego podatnika VAT z kwoty 1 200 000 euro do kwoty 2 000 000 euro – limit będzie tym samym zrównany z limitem obrotu obowiązującym w ramach podatków dochodowych;
  • likwidacja wymogu posiadania faktury od dostawcy jako warunku odliczenia podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (obecnie odliczenie podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy warunkowane jest otrzymaniem faktury w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego);
  • zlikwidowanie opłaty za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (opłata wynosi obecnie 40 zł);
  • modyfikacja przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania w VAT w świetle treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19) – sankcje będą miarkowane i ustalane w określonym w ustawie przedziale;
  • wprowadzenie przepisów w zakresie przeliczania kwot w walutach obcych w przypadku korekt faktur – co do zasady zastosowanie znajdzie kurs historyczny;
  • odroczenie obowiązku przesyłania jednolitych plików kontrolnych dotyczących ksiąg rachunkowych do 2026 r.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

  • podniesienie kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn:

– dla I grupy podatkowej – do kwoty 36 120 zł;

– dla II grupy podatkowej – do kwoty 27 090 zł;

– dla III grupy podatkowej – do kwoty 5733 zł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  • korzystne zmiany przepisów w zakresie ulgi prorodzinnej oraz ulgi rehabilitacyjnej;
  • podwyższenie progu stosowania stawki ryczałtu 12,5% w przypadku tzw. najmu prywatnego prowadzonego przez małżonków – z kwoty 100 000 zł do kwoty 200 000 zł.

W dalszej kolejności należy spodziewać się kolejnej nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (od 1 stycznia 2024 r.) oraz wprowadzenia przepisów w zakresie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (od 1 lipca 2024 r.). W dalszym ciągu pod znakiem zapytania stoi natomiast wejście w życie przepisów dotyczących obniżenia progu obowiązkowego rozliczenia transakcji pomiędzy przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego – z kwoty 15 000 zł do kwoty 8 000 zł (przepisy te miały obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.).

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X