preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Lubelska Tarcza Antykryzysowa


 

Lubelska Tarcza Antykryzysowa

 


Szanowni Państwo,

uzupełniając przesyłane Państwu informacje o pomocy dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19, przedstawiamy ogłoszony przez Prezydenta Krzysztofa Żuka plan wprowadzenia Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych, nazywany „Lubelską Tarczą Antykryzysową”.

Pakiet ma na celu wsparcie lubelskiego biznesu i organizacji społecznych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pakiet tworzą trzy grupy rozwiązań:

 • rozwiązania w zakresie dzierżawy lub najmu skierowane do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
 • rozwiązania w zakresie podatków lokalnych dla przedsiębiorców,
 • rozwiązania w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste dla przedsiębiorców.

 

GRUPA I: Dzierżawa i najem

Adresaci pomocy

Dzierżawy oraz najemcy nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność Gminy Lublin, będący przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na skutek epidemii koronawirusa.

Pomoc nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność oświatową, korzystających z dotacji z budżetu miasta.

Formy pomocy

  1. obniżka stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, na czas epidemii

Ta propozycja oferowana jest dzierżawcom/najemcom, którzy w związku z obowiązującymi zakazami nie prowadzą działalności. W przypadku złożenia stosownego wniosku, organ decydujący będzie obligatoryjnie wyrażał zgodę na obniżkę stawki.

  1. możliwość obniżenia stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy

Rozwiązanie oferowane jest tym, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.; w porównaniu do pkt.1, organ decydujący nie jest związany wnioskiem dzierżawcy/najemcy.

  1. zaniechanie naliczania czynszu

W przypadku dzierżaw sezonowych letnich (np. za ogródki gastronomiczne), dzierżawcom którzy nie będą prowadzili działalności w związku z obowiązującymi zakazami – nie będzie za ten okres naliczany czynsz.

  1. możliwość obniżki czynszu do 50% w porównaniu do czynszu ustalonego na podstawie umowy

Dzierżawcy prowadzący działalność, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. będą mieli możliwość obniżki czynszu do 50% w porównaniu do czynszu ustalonego na podstawie umowy.

  1. odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty opłaty na raty

W przypadku zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego w oparciu o stosowną decyzję administracyjną, będzie można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty opłaty na raty; wniosek taki, wedle zapewnień, ma być obligatoryjnie  rozpatrzony pozytywnie.

  1. możliwość rozłożenia na raty lub odraczania terminów płatności czynszu

Lokalny przedsiębiorca lub organizacja pozarządowa, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Składanie wniosków

 • w przypadku pomocy dla dzierżawców/najemców nieruchomości wnioski można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mienie@lublin.eu,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarowania Mieniem”;
 • w przypadku pomocy dla dzierżawców/najemców, którzy zawarli umowy z Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie – wnioski można składać:za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: znk@znk-lublin.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /znk_lublin/skrytka,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grodzkiej 12;
 • w przypadku pomocy w zakresie zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego – wnioski można składać:
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) -/zdmLublin/SkrytkaESP
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Krochmalnej 13j.

 

Grupa II: Podatki lokalne

Adresaci pomocy

Lokalni przedsiębiorcy po spełnieniu warunku ogólnego, tj. przedsiębiorcy, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego.

Formy pomocy

 • możliwość odraczania terminów płatności;
 • rozłożenie zapłaty podatków lokalnych na raty.

Obie formy pomocy mogą być przyznane przez organ decyzyjny tylko na wniosek przedsiębiorcy.

Składanie wniosków

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie: „Wydział Podatków”.

 

Grupa III: opłaty za użytkowanie wieczyste

Adresaci pomocy

Lokalni przedsiębiorcy po spełnieniu warunku ogólnego, tj. przedsiębiorcy, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego.

Formy pomocy

 • przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste do 30 czerwca 2020 r.
 • możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego

 

Składanie wniosków

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mienie@lublin.eu,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • lub osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarowania Mieniem”.

________

fot. from pixabay.com

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X