preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Nowy Ład – podsumowanie planowanych zmian podatkowych w ramach tzw. „resetu podatkowego”


 

Nowy Ład – podsumowanie planowanych zmian podatkowych w ramach tzw. „resetu podatkowego”

 


 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 2 500 zł miesięcznie (30 000 zł rocznie). Nie zostało wskazane, czy kwota wolna dotyczyć będzie również przedsiębiorców opodatkowanych stawką liniową 19%.
 • Podniesienie kwoty wyznaczającej drugi próg podatkowy w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, z 85528 zł do 120 000 zł.
 • Zmiana sposobu kalkulacji składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku przedsiębiorców – składka ma być naliczana od dochodu, na zasadach takich, jak obecnie w przypadku stosunku pracy (dotychczas obowiązywała stawka ryczałtowa).
 • Brak możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując, w przypadku PIT, propozycje rządu w ramach nowego ładu prowadzić będą do podwyższenia efektywnych stawek opodatkowania wszystkich podatników –  na skutek uniemożliwienia odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych wyniosą one ok. 25,75% i 39,75%. Dodatkowo, na skutek zmiany sposobu kalkulacji składki na ubezpieczenie zdrowotne, efektywna stawka opodatkowania przedsiębiorców dodatkowo wzrośnie (w przypadku opodatkowania stawką liniową – efektywnie ok. 28% zamiast 19%).

Biorąc pod uwagę dodatkowo podwyższoną kwotę wolną od podatku, rozwiązanie polegające na uniemożliwieniu odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od podatku prowadzić będzie do zniwelowania korzyści wynikających z podwyższenia kwoty wolnej w sytuacji osób zarabiających:

 • w przypadku umowy o pracę – ok. 6000 zł brutto;
 • w przypadku działalności gospodarczej – ok. 12000 zł brutto bez VAT.

oraz znacząco wyższych obciążeń podatkowych dla osób lepiej zarabiających. 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Zapowiadane zmiany nie zostały określone w sposób precyzyjny, natomiast kluczowe zmiany mają nastąpić w poniższym zakresie:

 • nowa ulga na automatyzację i robotyzację;
 • rozszerzenie zakresu ulgi B+R oraz IP BOX na kolejne etapy procesów;
 • objęcie możliwością skorzystania z Podatku Estońskiego większej liczby firm;
 • ulga podatkowa związana z IPO (wejściem na giełdę);
 • uproszczenia w zakresie cen transferowych.

3. Podatek od towarów i usług (VAT)

Zapowiada się zmiany w poniższym zakresie:

 • brak opodatkowania VAT dla transakcji w ramach grup kapitałowych -można to odczytywać jako zapowiedź wprowadzenia podatkowych grup kapitałowych VAT na wzór podatkowych grup kapitałowych w CIT;
 • możliwość opodatkowania podatkiem VAT instytucji finansowych.

 

Nieoficjalnie, rząd wskazuje że zmiany podatkowe mają wejść życie od początku nowego roku.

 

 

__________

Fot. www.pixabay.com.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X