preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Planowane zmiany w Kodeksie pracy i w innych ustawach związanych z zatrudnianiem pracowników


 

Planowane zmiany w Kodeksie pracy i w innych ustawach związanych z zatrudnianiem pracowników

 


Już na początku sierpnia bieżącego roku mają wejść w życie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów motywowana jest koniecznością dostosowania obowiązujących regulacji z dyrektywą unijną  w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance).

 

Pracodawców i pracowników czekają m.in:

Zmiany w zakresie umów na czas określony

  • obowiązek uzasadnienia przez pracodawcę oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony
  • obowiązek zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy
  • możliwość ustalenia przez Sąd bezskuteczności wypowiedzenia a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – możliwość orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu

 

Zmiany w zakresie czasu trwania umowy o pracę na czas próbny

Na chwile obecną umowa ta może zostać zawarta nie dłużej niż na 3 miesiące. Zgodnie z propozycją umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający:

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy

Jednocześnie Dyrektywa zakłada, że powinna również istnieć możliwość, aby okresy próbne mogły być odpowiednio przedłużane, w przypadku gdy pracownik był nieobecny podczas okresu próbnego, np. z powodu choroby lub urlopu, tak aby pracodawca miał możliwość sprawdzenia, czy pracownik nadaje się do wykonywania danego zadania.

Możliwość złożenia przez pracownika wniosku o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Prawo do złożenia ww. wniosku, będzie przysługiwać pracownikowi raz w ciągu roku kalendarzowego, zaś pracodawca będzie udzielał pracownikowi na piśmie odpowiedzi na taki wniosek, wraz z uzasadnieniem, biorąc pod uwagę potrzeby pracodawcy i pracownika, najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.

Omawiany projekt ustawy przewiduje również wiele innych benefitów przysługujących pracownikom w postaci prawa do nieodpłatnego szkolenia, bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, możliwość skorzystania przez rodziców dzieci w wieku do lat 5 z telepracy, zimniejszego wymiaru czasu pracy czy pracy elastycznej.

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X