preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Podsumowanie zmian w VAT na skutek implementacji unijnego pakietu e-commerce


 

Podsumowanie zmian w VAT na skutek implementacji unijnego pakietu e-commerce

 


Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT, wynikające z implementacji unijnych dyrektyw 2017/2455 oraz 2019/1995 (pakiet e-commerce). Celem zmian jest uszczelnienie VAT, a także wyrównanie pozycji konkurencyjnej podmiotów z siedzibą w UE w zakresie handlu elektronicznego pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami niebędącymi podatnikami VAT. Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych zmian wynikających z wprowadzenia pakietu e-commerce.

  1. Zmiany w zakresie sposobu rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE.

Z ustawy o VAT zniknęły całkowicie pojęcia sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.  W zakresie sprzedaży na rzecz konsumentów niebędących podatnikami VAT (B2C) pojawiły się natomiast pojęcia:

  1. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – w odniesieniu do towarów znajdujących się w momencie sprzedaży na terytorium UE;
  2. sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – w odniesieniu do towarów znajdujących się w momencie sprzedaży na terytorium kraju trzeciego.

Wprowadzono także jednolity limit pozwalający na opodatkowanie sprzedaży do konsumentów na terytorium innych krajów UE, obowiązujący w całej UE, wynoszący 10 000 EUR (w przypadku Polski – 42 000 zł).

Co do zasady, miejscem opodatkowania WSTO jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. W przypadku jednak kiedy nieprzekroczony jest wcześniej wspomniany limit i dodatkowo spełnione są pozostałe warunki (art. 22a ust. 1 VAT), podatnik może wybrać miejsce opodatkowania dostawy – Polska lub kraj członkowski przeznaczenia.

Podatnik dzięki rozszerzeniu procedury MOSS (Mini One Stop Shop) – fakultatywnej procedurze OSS (One Stop Shop) – ma możliwość zadeklarowania zagranicznego podatku VAT w swoim macierzystym kraju bez konieczności dodatkowych rejestracji w kraju konsumpcji. Transakcje można rozliczać za pomocą jednej deklaracji VAT-OSS, natomiast rozliczenie podatku pomiędzy krajami należy już do zadań organów podatkowych w poszczególnych krajach.

Pojęcie SOTI dotyczy sprzedaży w ramach B2C w krajach UE towarów, będących wcześniej przedmiotem importu spoza UE. Procedura dotyczy również transakcję pomiędzy polskim podatnikami, jeżeli towar wcześniej był przedmiotem importu. Decydującym  kryterium  w przypadku rozróżnienia transakcji WSTO oraz SOTI ma mieć faktyczny przepływ towarowy, a nie siedziba sprzedawcy. W stosunku do towarów o wartości nieprzekraczającej 150 EUR, dostarczanych z krajów trzecich bezpośrednio do konsumenta niebędącego podatnikiem VAT, pojawiła się również możliwość skorzystania z fakultatywnej procedury IOSS, pozwalająca na szybkie zwolnienie towaru w urzędzie celnym.

  1. Nowe obowiązki dla platform e-commerce

Podmioty ułatwiające dokonanie sprzedaży poprzez elektroniczny interfejs (platformy e-commerce) zobowiązane są do pobrania i zapłaty VAT w przypadku:

  • sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR;
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem – wyłącznie w przypadku, gdy ww. transakcje są dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby, a w razie braku siedziby – stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

W rezultacie ciężar wykonania obowiązków związanych z dostawami towarów został przeniesiony z bardzo dużej grupy przedsiębiorców będących dostawcami bazowymi, na mniej liczną grupę operatorów interfejsów elektronicznych. Są oni również obowiązani do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej.

  1. Likwidacja w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 EUR

Niezależnie od powyższego, możliwe jest stosowanie zwolnienia z VAT wyłącznie dla importu towarów, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, w przypadku skorzystania ze wspomnianej fakultatywnej procedury IOSS.

 

 

 


Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X