preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Polski Ład 2.0 podpisany przez Prezydenta


 

Polski Ład 2.0 podpisany przez Prezydenta

 


W dniu 13 czerwca 2022 r. została podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0) z dnia 9 czerwca 2022 r. Poniżej przypominamy kluczowe zmiany wprowadzane ww. ustawą.

 

  1. Obniżenie stawki opodatkowania dla pierwszego progu skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. stawka opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej (podstawa opodatkowania do 120 000 zł) obniżona zostanie z 17% do 12%. W konsekwencji, kwota zmniejszająca podatek wynikająca z niezmienionej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł wyniesie 3 600 zł. Stawka opodatkowania dla drugiego progu skali podatkowej nie zostanie zmieniona (32%).

  1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej, pozwalająca na zmniejszenie podstawy opodatkowania pracowników oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, których przychody mieściły się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie, zostanie od 1 lipca 2022 r. całkowicie zlikwidowana. Likwidację ulgi zrekompensować ma fakt obniżenia stawki opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej.

  1. Umożliwienie obniżenia podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową

Podstawa opodatkowania podatkiem liniowym (dochód) będzie mogła zostać pomniejszona o składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłacone w roku podatkowym, do wysokości rocznego limitu 8 700 zł. W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będzie 50% kwoty zapłaconych w ciągu roku składek.

Powyższa zmiana jest korzystna, jednak nie oznacza przywrócenia zasad odliczania składki zdrowotnej obowiązujących w 2021 r. – wcześniej przeważająca część składki zdrowotnej podlegała odliczeniu od podatku do zapłaty.

  1. Możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku

Co do zasady, nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej w ciągu roku. Jednakże, w stosunku do 2022 r. ustawodawca wprowadza wyjątek w przypadku podatników, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – mogą oni wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Zmiana „w drugą stronę”, tj. przejście z zasad ogólnych na inną formę opodatkowania nie będzie możliwe.

W przypadku ryczałtowców, zmiana formy opodatkowania może zostać dokonana ze skutkiem na cały rok 2022 (po zakończeniu roku podatkowego) lub od dnia 1 lipca 2022 r. (w terminie do 22 sierpnia 2022 r.). W drugim przypadku podatnik będzie opodatkowany przez połowę roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a przez połowę roku na zasadach ogólnych, co oznaczać będzie konieczność złożenia dwóch zeznań rocznych.

W przypadku opodatkowanych na zasadach liniowych, zmiana formy opodatkowania może zostać dokonana jedynie ze skutkiem na cały 2022 r., po zakończeniu roku podatkowego.

  1. Przywrócenie możliwości skorzystania z wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Od 1 lipca 2022 r. przywrócona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem, która została na początku 2022 r. zastąpiona ulgą dla samotnych rodziców (1500 zł rocznie). Wspólne rozliczenia z dzieckiem będzie jednak mniej korzystne, niż rozwiązanie obowiązujące do końca 2021 r. z uwagi na możliwość skorzystanie nie z dwukrotności, a półtorakrotności kwoty wolnej od podatku.

  1. Obowiązkowa składka zdrowotna dla prokurentów i komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

Od 1 stycznia 2023 r. prokurenci objęci zostaną obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości uzależnionej od wysokości wynagrodzenia z ww. tytułu. Obowiązkiem opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej objęci zostaną również komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych.

  1. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. (art. 53a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Ustawa uchyla od 1 lipca 2022 r. obowiązek nałożony na płatników w zakresie podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy – według zasad obowiązujących w 2021 r. i w 2022 r.

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X