preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Pracownicze Plany Kapitałowe


 

Pracownicze Plany Kapitałowe

 


Pracownicze Plany Kapitałowe to proponowany przez państwo sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia w ten sposób oszczędności są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Regulacje art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wskazują, że co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPKPo raz pierwszy autozapis będzie miał miejsce w kwietniu 2023 roku. Kolejny w 2027, 2031 itd.

Autozapis do PPK dotyczy osób uprawionych (podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe), które:

– złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

– przystąpiły do PPK, a następnie złożyły deklarację o rezygnacji

 

Nie dotyczy to osób, pomiędzy 55 a 70 rokiem życia- w tym przypadku pracodawca zapisuje pracownika do PPK na jego wniosek (autozapis nie ma miejsca)

W związku  z tym pracodawca jest zobowiązany:

  1. zapisać do programu osoby, dla których nie zawarł umowy o prowadzenie PPK ze względu na to, że złożyły deklarację o rezygnacji (czyli zawrzeć na ich rzecz i w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK)
  2. naliczać, pobierać i dokonywać wpłat za pracowników
  3. wznowić wpłaty za osoby, które wcześniej zrezygnowały z PPK,

Chyba że pracownicy złożą deklarację o rezygnacji z PPK. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca w roku, w którym przypada autozapis. Maksymalny termin musi przypaść przed wypłatą w marcu, gdyż w przypadku braku w/w deklaracji- naliczamy i odprowadzamy składkę. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia 28 lutego 2023 roku.

 

Obowiązujące terminy:

  1. Do 28 lutego 2023: Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o ponownym zapisie do  PPK i wznowieniu wpłat do PPK (począwszy od 01 kwietnia 2023)

Ustawa o PPK nie określa jak pracodawca powinien wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Należy mieć jednak na uwadze, że pracodawca powinien zrobić to w takiej formie, aby w razie sporu mógł udowodnić, że faktycznie wywiązał się z obowiązku, jaki nakłada na niego ustawa o PPK.

  1. Marzec: pracodawca nalicza i pobiera składkę

Kwiecień: pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X