preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Prawne wsparcie HoReCa odc. 15 – Sprzedaż piwa bezalkoholowego – czy trzeba mieć pozwolenie na jego sprzedaż? Czy można sprzedać taki produkt niepełnoletnim?


 

Sprzedaż piwa bezalkoholowego – czy trzeba mieć pozwolenie na jego sprzedaż? Czy można sprzedać taki produkt niepełnoletnim?

 


Co raz częściej można spotkać w sprzedaży piwa, wina, szampany bez zawartości alkoholu. Dzisiaj opowiemy Wam czy to tych produktów stosuje się rygorystyczne przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ograniczenia w sprzedaży tam wskazane.

W pierwszej kolejności, należy wskazać, że zgodnie z przywołaną już ustawą – napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. W konsekwencji, o ile w danym produkcie nie zostało przekroczone takie stężenie alkoholu, to sprzedaż takiego produktu nie wymaga uzyskiwania pozwolenia, traktowane jest jak każdy inny napój bezalkoholowy.

Restauracja, hotel oraz sklep sprzedający piwo, wino lub szampana bezalkoholowego nie musi uiszczać żadnych opłat związanych ze sprzedażą tych produktów.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Biorąc pod uwagę, że – jak już ustaliliśmy wcześniej – piwo, wino, szampan bez zawartości alkoholu etylowego nie są uważane za napój alkoholowy, tym samym przy ich sprzedaży nie mamy podstawy prawnej do weryfikacji wieku kupującego. W konsekwencji nie ma prawnych ograniczeń w sprzedaży produktów bezalkoholowych – można je sprzedawać osobom niepełnoletnim.

Warto jednak w tym miejscu przywołać stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z którym: „sprzedaż osobom nieletnim piwa bezalkoholowego (o zawartości alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), może budzić wątpliwości wychowawcze oraz może naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym”. W konsekwencji zgodnie z polskimi przepisami sprzedaż piwa oraz innych trunków nie zawierających alkoholu nie wymaga posiadania pozwolenia na ich sprzedaż, co więcej nie ma przeszkód prawnych w sprzedaży takich produktów niepełnoletnim. Jedynym ograniczeniem mogą być zasady moralne i aspkety wychowawcze.

 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

 

Potrzebujesz konsultacji prawnej?

Konsultacja z branżowym specjalistą – radcą prawnym lub adwokatem, do 1 godziny.
Cena: 300 zł brutto za konsultację.

Potrzebujesz konsultacji prawnej?

Konsultacja z branżowym specjalistą – radcą prawnym lub adwokatem, do 3 godzin.
Cena: 670 zł brutto za konsultację.

 

 

__________

Fot. www.pixabay.com.pl

 


Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X