preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Prawne wsparcie HoReCa odc. 3 – Przed firmami ostatni etap wdrażania PPK. Co to oznacza w praktyce?


 

Przed firmami ostatni etap wdrażania PPK. Co to oznacza w praktyce?

 


Do 23 kwietnia pracodawcy, którzy do tej pory nie mieli obowiązku przystąpić do PPK muszą podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie. Z obowiązku tego mogą być zwolnieni mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że wszystkie osoby uprawnione do objęcia ich PPK złożą pisemną rezygnację. Należy pamiętać, że w tym przypadku mikroprzedsiębiorca to nie jest firma, która zatrudnia poniżej 10 osób na umowę o pracę, lecz ma poniżej 10 osób, które spełniają warunki do objęcia ich PPK. Są to więc zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorcy, którzy z tytułu umowy zlecenia podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Pozostałe firmy, jeśli otrzymają pisemne rezygnacje od wszystkich objętych obowiązkiem, i tak muszą podpisać umowę o zarządzanie. Nie muszą one natomiast podpisywać umowy o prowadzenie PPK. Termin na podpisanie tej umowy jest do 10 maja, chyba że w późniejszym czasie będą chętni na przystąpienie do PPK. Wówczas to firma ma obowiązek wdrożyć procedurę.

 

PPK w praktyce:

To co najbardziej interesuje pracowników – co będą z tego mieli?

Z wynagrodzenia brutto obliczone zostaną składki PPK

  • 2 % to jest część, którą finansuje sobie pracownik i jest odejmowana bezpośrednio z kwoty do wypłaty
  • 1,5 % to jest część którą dopłaca pracodawca (ta część jest kosztem firmy), ale ponieważ to jest kwota, którą pracownik otrzymuje w „prezencie”, to od tej kwoty należy naliczyć podatek 17/32 % i potrącić z wynagrodzenia pracownika.

PPK jest obowiązkowe dla osób , które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 55 roku życia. Osoby te, jeśli chcą zrezygnować, muszą to zrobić pisemnie. Natomiast osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia, jeśli chcą przystąpić do PPK muszą złożyć pisemne oświadczenie, ponieważ dla nich PPK jest dobrowolne.

Pracownik może również złożyć wniosek o potrącanie dodatkowej dobrowolnej składki na PPK do kolejnych 2%. Pracodawca również może się na to zdecydować do maksymalnie 2,5% (może to być sposób premiowania pracowników). Co razem może dać 8 %

Ponadto pracownik otrzyma jednorazową wpłatę na powitanie – 250,00 zł i dopłatę roczną 240,00. Środki zgromadzone na PPK podlegają dziedziczeniu, ale też stanowią majątek wspólny, który podlega podziałowi w przypadku rozwodu.

Należy pamiętać, że co 4 lata począwszy od 1 stycznia 2023 roku istnieje obowiązek, przypominania pracownikom, o złożeniu ponownej rezygnacji, w przeciwnym przypadku zostaną objęci PPK.

 

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

 

[kup_produkt id=1166 id2=1199]

 

 

__________

Fot. www.pixabay.com.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X