preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Prawne wsparcie HoReCa odc. 6 – Co powinniście wiedzieć o BDO oraz sprzedaży jedzenia w opakowaniach na wynos.


 

Co powinniście wiedzieć o BDO oraz sprzedaży jedzenia w opakowaniach na wynos.

 


Na pewno każdy z Was słyszał o BDO – Bazie Danych Odpadowych. Pełna nazwa to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W dzisiejszym odcinku opowiemy o sprzedaży jedzenia na wynos i związanych z tym obowiązkach na gruncie przepisów o odpadach.

Zgodnie z ustawą  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach (jedzenie, które umieszczacie w opakowaniach na wynos, jest właśnie takim produktem) jest obowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych.

Podkreślić w tym miejscu należy, iż wobec tego obowiązku nie ma możliwości zwolnienia się, nie ma progów, które pozwalają na nie wykonywanie tego obowiązku. W konsekwencji, jeśli sprzedajecie produkty w opakowaniach Waszym obowiązkiem jest zarejestrować się w BDO, mimo tego, że z uwagi na ilość produkowanych odpadów, mogliście być  zwolnieni z rejestracji w bazie BDO.

Rozliczenie wykonania obowiązku odzysku, w tym recyklingu  następuje na koniec roku kalendarzowego. Podmioty, które nie  wykonały obowiązku są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.  Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Poza obowiązku związany z sami opakowaniami,  jesteście zobowiązani prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Możecie sami prowadzić takie kampanie lub (i) przeznaczyć w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne (ii) przeznaczyć w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa  – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Niezależnie do 15 marca każdego roku powinniście złożyć sprawozdanie w  zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Niewykonanie wszystkich opisanych obowiązków wiąże się z odpowiedzialnością finansową z tego tytułu.

 

Jeśli trapią Was dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

[kup_produkt id=1166 id2=1199]

 

_________

Fot. www.pixabay.com.pl

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X