preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Prawne wsparcie HoReCa odc. 7 – Jak powinna wyglądać kontrola przedsiębiorcy?


 

Jak powinna wyglądać kontrola przedsiębiorcy?

 


Wraz z luzowaniem obostrzeń cała branża HoReCa stara się wznowić swoją działalność w warunkach reżimu sanitarnego. Mogłoby się wydawać, że następstwem wprowadzonych zmian i otwarcia branży będzie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez przeszkód ze strony organów administracji publicznej. Przedsiębiorcy od momentu otwarcia hoteli oraz ogródków gastronomicznych narażeni są na częste wizyty i kontrole różnych instytucji.

Co powinniście wiedzieć o przeprowadzanych kontrolach ?

  • Organ przeprowadzający kontrolę musi Was zawiadomić o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Nie może ona rozpocząć się wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Oczywiście, kontrola może zostać przeprowadzona przed upływem 7 dni, jednak tylko na Wasz wniosek.

  • W niektórych przypadkach, organ kontroli nie dokonuje zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, zagrożenia życia i zdrowia, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku);
  • Kontrola przeprowadzana jest po okazaniu legitymacji służbowej przez pracownika organu kontroli oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Czynności wykonywane są w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przy obecności przedsiębiorcy albo osoby przez niego upoważnionej.
  • Co do zasady nie można równocześnie przeprowadzać więcej niż 1 kontroli , a ich łączny czas w roku kalendarzowym nie może przekraczać (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych. Ewentualne przedłużenie możliwe jest tylko z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie.
  • Instytucja nie może przeprowadzać kontroli, jeżeli dotyczy ona przedmiotu wobec którego przeprowadzono juz kontrolę przez ten sam organ. Należy pamiętać jednak, że dany organ ma możliwość przeprowadzenia kolejnej kontroli w tym samym zakresie oraz w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli wykaże naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę. W takim wypadku czas takiej kontroli nie może przekroczyć 7 dni.

Macie prawo wnieść sprzeciw jeżeli organ kontroli dokonuje czynności z naruszeniem przepisów prawa,  co może spowodować  wstrzymaniem przeprowadzenia kontroli.

W każdym razie, w przypadku poniesienia przez przedsiębiorcę szkody w związku z przeprowadzoną kontrolą, przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie.

 

Jeśli trapią Was dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

Potrzebujesz konsultacji prawnej?

Konsultacja z branżowym specjalistą – radcą prawnym lub adwokatem, do 1 godziny.
Cena: 300 zł brutto za konsultację.

Potrzebujesz konsultacji prawnej?

Konsultacja z branżowym specjalistą – radcą prawnym lub adwokatem, do 3 godzin.
Cena: 670 zł brutto za konsultację.

 

_________

Fot. www.pixabay.com.pl

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X