preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Głos 5E. Prawne wsparcie HoReCa odc. 8 – Opłaty związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych – czy można wnosić o zwrot nadpłaconej opłaty?


 

Opłaty związane z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych – czy można wnosić o zwrot nadpłaconej opłaty?

 


Każdy z Was zobowiązany jest do wnoszenia opłat związany z posiadanymi zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z przywołaną ustawą gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za dany rok, wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach – do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września. Może być również wniesiona jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku.

Wiele gminy w Polsce oferuje Wam, ulgi w opłatach. Co jednak w sytuacji, w której pospieszyliście z opłatą i uiściliście całą lub zapłaciliście raty, z której byliście zwolnieni?

Niestety przywołana wyżej ustawa, nie zawiera procedury zwrotu opłaty, nie przewidują również tego przepisy tarczowe. Dlatego zwracamy Waszą uwagę na tę istotną kwestie.

Aby zaradzić powyższemu możecie spróbować złożyć wniosek o zwrot opłaty, powołując się na kilka argumentów:

  • ustawa wskakuje, że opłatę wnosi się za „korzystanie” z zezwoleń – w konsekwencji, jeśli nie korzystaliście z zezwoleń, to opłata nie jest należna;
  • jeśli powyższe nie zadziała, to zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych w opisanej sytuacji zastosowanie powinny mieć  przepisy Ordynacji podatkowej, dotyczące instytucji nadpłaty;
  • kolejną możliwością jest powołanie na przepisy kodeksu cywilnego dotyczące nienależnego świadczenia – w przypadku świadczenia nienależnego, uiszczona opłata powinna ulegać zwrotowi;
  • na koniec, również argument wynikający z orzecznictwa sądów administracyjnych – według stanowiska sadów zwrot opłaty stanowi czynność materialno-techniczną i powinien nastąpić w takim samym trybie, jak i jej pobranie.

Zachęcamy do spróbowania przekonania gmin do powyższych racji, a jeśli trapią Was w związku z powyższym dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Jeśli trapią Was dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

[kup_produkt id=1166 id2=1199]

 

_________

Fot. www.pixabay.com.pl

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X