preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Samochód wynajmowany pracownikowi przez pracodawcę na preferencyjnych warunkach to nie samochód służbowy


 

Samochód wynajmowany pracownikowi przez pracodawcę na preferencyjnych warunkach to nie samochód służbowy

 


 

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok z dnia 18 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 338/23), w przypadku wynajmu pracownikowi przez pracodawcę samochodu na preferencyjnych warunkach (tj. po cenie niższej niż rynkowa) nie mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym przychodzie pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Na gruncie podatkowym korzystna wydawać mogłaby się sytuacja, w której pracodawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów, świadczy podobną usługę na rzecz jednego ze swoich pracowników – na preferencyjnych warunkach – zachowując jednocześnie prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego oraz ujmując wydatki dotyczące samochodu w całości jako koszty uzyskania przychodu.

W opisywanej sprawie podatnik twierdził, że w takim przypadku po stronie pracownika powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, ustalany analogicznie jak w przypadku wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, tj. jako zryczałtowana kwota 250 zł lub 400 zł (w zależności od mocy silnika i rodzaju samochodu). Zgodnie natomiast z przepisami ustawy o PIT, jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy właściwą z ww. kwot, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika. Tym samym, jako że kwota opłacana przez pracownika była wyższa od ww. kwot, przychód po stronie pracownika w ogóle by nie powstał.

Ze stanowiskiem podatnika nie zgodził się zarówno Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zdaniem organów, w opisywanym przypadku w ogóle nie znajduje zastosowania przepis art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, regulujący sposób ustalania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w postaci umożliwienia pracownikowi wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Przychód pracownika powinien zostać ustalony na zasadach ogólnych, a więc w wysokości różnicy pomiędzy rynkowym czynszem najmu, a tym ustalonym na preferencyjnych warunkach. Jak wskazał Sąd,  jeżeli samochód wynajmowany na preferencyjnych warunkach będzie wykorzystywany przez pracownika wyłącznie do celów prywatnych, to nie można go uznać za pojazd służbowy.

 

 

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X