реструктуризація та банкрутство

Ми консультуємо клієнтів таким чином, щоб вони могли максимізувати наслідки реструктуризації або зменшити збитки, спричинені банкрутством. З цією метою ми відповідно готуємо наших клієнтів до реструктуризації чи банкрутства, зменшуючи ризик прийняття неправильних рішень. Ми також представляємо клієнтів у процесі розгляду справи, прагнучи максимально використати ефекти проведення реструктуризації або нівелювати наслідки визнання боржника банкрутом.