Obsługa korporacyjna i prawo pracy

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi korporacyjnej oraz doradztwie w sprawach pracowniczych. Nabyliśmy je świadcząc dla naszych Klientów kompleksową, bieżącą pomoc prawną oraz uczestnicząc w ich procesach przekształceniowych. W zakresie obsługi korporacyjnej asystujemy w pracy organów spółek oraz opracowujemy ich uchwały i akty prawa wewnętrznego. W zakresie prawa pracy zapewniamy doradztwo przy stosowaniu przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradzamy przy nawiązywaniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu stosunków zatrudnienia. Odpowiadamy na wymagania naszych Klientów, dostarczając w razie potrzeby prawników wewnętrznych (in-house lawyer).