restrukturyzacje i upadłości

Doradzamy Klientom tak, żeby mogli zmaksymalizować efekty restrukturyzacji lub ograniczyć straty wywołane upadłością. W tym celu przygotowujemy odpowiednio naszych Klientów do restrukturyzacji lub upadłości, ograniczając ryzyko podejmowania błędnych decyzji. Reprezentujemy również Klientów w toczących się już postępowaniach, dążąc do zmaksymalizowania efektów otwarcia restrukturyzacji lub zniwelowania skutków ogłoszenia upadłości.

W ramach 5 E Sukcesje i Restrukturyzacje (www.5e.solutions) dostarczmy naszym Klientom rozwiązań z zakresu sukcesji, restrukturyzacji i upadłości. Odpowiada za to interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą prawnicy, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi i specjaliści ds. finansów.