Zamówienia publiczne i dofinansowania unijne

Zajmujemy się wszystkimi aspektami zamówień publicznych. Od strony Wykonawcy zapewniamy pomoc przy sporządzaniu oferty, oceniamy stopień ryzyka kontraktowego, opracowujemy korespondencję w toku postępowania i reprezentujemy przed KIO oraz sądami. Doświadczenie pozwala nam również na ułożenie właściwej strategii przetargowej i wsparcie przy procesie wykonywania umowy. Od strony Zamawiającego doradzamy przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przy projektach objętych współfinansowaniem ze środków unijnych, wspieramy naszych Klientów począwszy od etapu sporządzenia wniosku o dofinansowanie, aż do etapu końcowego rozliczenia i kontroli projektu.