preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Spółka komandytowa podatnikiem CIT


 

Spółka komandytowa podatnikiem CIT?

 


 

Na stronach BIP Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych, pojawiła się (pod nr UD126) informacja o pracach nad projektem „ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”.

Według zamieszczonych na wspomnianej stronie informacji, projektowana Ustawa wprowadzić ma, między innymi, przepisy uszczelniające system podatku dochodowego, poprzez objęcie zakresem podmiotowym ustawy CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani (…). Przepisy mają wejść w życie z początkiem 2020 roku.

Deklarowanym celem takiego rozwiązania (nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego) ma być uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych. O szczegółach planowanych rozwiązań nic jeszcze nie wiadomo.

Zarówno przyjęty przez Radę Ministrów kierunek działań, jak i jego uzasadnienie są dla nas pewnym zaskoczeniem. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 40.000 spółek komandytowych, w formie tej działają przeważnie małe i średnie firmy, często rodzinne. Większość wspólników spółek komandytowych decydowała się na wybór tej formy prawnej właśnie ze względu na to, że nie jest ona objęta zakresem CIT. W naszej optyce spółka komandytowa jest raczej wehikułem służącym „optymalizacji” odpowiedzialności osobistej za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, niż optymalizacji podatkowej – wspólnicy spółki komandytowej płaca przecież podatek od osiąganych przez nią dochodów (taki sam, jak gdyby działalność tę wykonywali na własny rachunek). Opodatkowanie spółek komandytowych CIT-em jest zmianą bardzo istotną dla przedsiębiorców i rozpoczęcie prac nad projektem na mniej niż 4 miesiące przed końcem roku podatkowego stawia pod dużym znakiem zapytania pewność prawa w Polsce.

Śledzimy wszystkie nowe informacje związane z pracami legislacyjnymi, będziemy Państwa o nich informować.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X