preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Ulga IP Box – wygraliśmy spór z Dyrektorem KIS

Ulga IP Box (Intellectual Property Box) to obowiązująca od 2019 roku ulga, której celem jest pobudzenie rynku nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmującą programowanie. Pozwala na obniżenie stawki opodatkowania do poziomu 5%. Aby mieć pewność, że ulgę można zastosować, warto wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. W praktyce jednak, uzyskanie skutecznej ochrony wynikającej z pozytywnej interpretacji nie jest łatwe.

Od pewnego czasu dała się zauważyć tendencja organów podatkowych do utrudniania procesu wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie możliwości zastosowania tej ulgi. W praktyce, organy starały się wzywać podatnika do odpowiedzi na pytania, które były w istocie przedmiotem wniosku, a w przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi – wniosek pozostawał bez rozpatrzenia. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nie pozostawia jednak podatnika bez wyjścia. Możliwe jest zaskarżenie postanowienia i skierowanie sprawy do sądu.

Nasze doświadczenia

Szanse na zwycięstwo i ostateczne uzyskanie realnej ochrony prawnej są w tym przypadku bardzo wysokie, co potwierdzają nasze dotychczasowe doświadczenia. Opisana sytuacja miała miejsce w przypadku jednego z naszych klientów. Poprowadzone przez nas w imieniu klienta postępowanie sądowo-administracyjne zakończyło się prawomocnym wyrokiem w całości uwzględniającym złożoną przez nas skargę, uchylającym wydane przez organ postanowienia i jednocześnie zobowiązującym organ do wydania interpretacji. Ostatecznie, klient otrzymał pozytywną interpretację indywidualną potwierdzającą możliwość zastosowania ulgi w jego konkretnym przypadku. Co jednak najważniejsze, organ w wydanej interpretacji, zgodnie z instrukcją sądu, dokonał faktycznej analizy opisu wykonywanej przez klienta działalności przez pryzmat spełnienia przez nią definicji działalności badawczo-rozwojowej, co jest warunkiem niezbędnym do posiadania przez interpretację waloru ochronnego.

Korzyść z takiego działania jest w pełni zgodna z celem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a podatek może zostać odzyskany również za lata ubiegłe, jeżeli warunki zastosowania ulgi były spełnione.

 

Sprawę prowadził doradca podatkowy Marek Jóźwiakowski, m.jozwiakowski@fivee.tax 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X