preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Wygrana sprawa – decyzja sanepidu niezgodna z konstytucją

Wygraliśmy sprawę przeciwko decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, który ukarał naszego klienta za naruszenie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID.

W czasie pandemii COVID-19, sanepid nałożył na naszego klienta karę 20 tys. zł tytułem złamania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzja była oparta na rządowym rozporządzeniu.

Oprócz szeregu innych argumentów, w toku sprawy podnosiliśmy przede wszystkim, że decyzja sanepidu i nałożona w jej drodze kara administracyjna są niezgodne z prawem, w szczególności z Konstytucją RP. Ograniczenie (zakazywanie) prowadzenia działalności nie może być wprowadzone mocą rozporządzenia rządu, a jedynie przepisami ustawy, których w owym czasie nie było (rząd nie wprowadził też stanu nadzwyczajnego).

Sprawa toczyła się od 2021 roku. Sanepid chciał ją zakończyć bez rozstrzygania kwestii zgodności z konstytucją zakazów, powołując się na zakończenie obowiązywania przepisów. Naczelny Sąd Administracyjny, po naszej skardze kasacyjnej, nakazał ocenę konstytucyjności. 19 marca 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie potwierdził nasze stanowisko, co otwiera naszemu klientowi drogę do roszczeń odszkodowawczych.

 

Sprawę prowadził radca prawny Karol Kajka

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X