preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

GŁOS 5E. Wyższy podatek od nieruchomości w przypadku garaży niezgodny z Konstytucją


 

Wyższy podatek od nieruchomości w przypadku garaży niezgodny z Konstytucją

 


Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 października 2023 r. (sygn. akt SK 23/19), za niekonstytucyjne należy uznać przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w takim zakresie, w jakim umożliwiają one stosowanie prawie dziesięciokrotnie wyższych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych.

Na wstępie należy wskazać, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych określone zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części – w przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka wynosi obecnie 1,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków pozostałych – 9,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. W stosunku do właścicieli znajdujących się w budynkach mieszkalnych garaży oraz udziałów w garażach wielostanowiskowych, dla których założono odrębną księgę wieczystą, gminy stosują wyższą z wymienionych stawek. Uważa się, że są to samodzielne lokale o funkcji użytkowej, które nie mogą zostać uznane za część składową mieszkania.

W omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał taką praktykę za nieprawidłową argumentując, że zarówno miejsce podziemne w garażu wielostanowiskowym, jak i inne rodzaje pomieszczeń przynależnych do budynku mieszkalnego (piwnica, stych, komórka lokatorska) stanowią immanentny element mieszkania, zaspokajający podstawowe potrzeby bytowe ludzi w zakresie zamieszkiwania, mimo iż ze swej istoty nie służą do zamieszkiwania w nich. Tym samym, w stosunku do ww. pomieszczeń zastosowanie powinna znaleźć stawka podatku od nieruchomości właściwa dla budynków mieszkalnych – bez znaczenia w tym przypadku pozostaje kwestia, czy mogą być one przedmiotem obrotu odrębnie od lokalu mieszkalnego.

Wymaga również zaznaczenia, że Trybunał Konstytucyjny odroczył utratę mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w opisanym zakresie do końca 2024 r. – oznacza to, że zmian w wysokości zobowiązania podatkowego należy oczekiwać dopiero w 2025 r.

————

Foto: https://pixabay.com/

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X