preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Prawne wsparcie HoReCa odc. 16 – Zaliczka i zadatek – czy rzeczywiście jest jakaś różnica?


 

Zaliczka i zadatek – czy rzeczywiście jest jakaś różnica?

 


 

Bardzo często, strony umowy mylą zadatek z zaliczką. To mylne wyobrażenie, może przynieść negatywne skutki w przypadku, gdy jedna ze stron będzie uchylać się od wykonania umowy. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co w danej sytuacji będzie korzystniejsze – zaliczka czy zadatek, należy poznać różnice pomiędzy tymi instytucjami prawnymi. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym odcinkiem.

Zadatek  

Jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne, które ma na celu zagwarantowanie przez strony wykonania umowy. W praktyce, jest to suma pieniężna, którą jedna strona umowy otrzymuje od drugiej strony przy zawieraniu umowy. Głównym celem zadatku jest wyegzekwowanie od drugiej strony wykonania umowy. Cel ten jest realizowany w następujący sposób:

– sytuacji, gdy to my zapłaciliśmy zadatek, a druga strona uchyla się od wykonania umowy,  możemy żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Jeżeli jednak to po naszej stronie leży przyczyna niewykonania umowy, nasz kontrahent może zatrzymać dany mu zadatek.

Powyższe zasady, nie mają zastosowania w sytuacji, gdy strony umowy zgodnie postanowią ją rozwiązać albo niewykonanie umowy wynika z winy obu stron albo z przyczyn, za które żadna nie odpowiada. W takiej sytuacji zadatek podlega zwrotowi.

Zaliczka

To kwota, którą wpłaca się „awansem” na poczet ceny lub wynagrodzenia, najczęściej aby związać kontrahenta dokonaną wpłatą.

W przypadku dania zaliczki, inaczej niż przy zadatku, nie obowiązuje sztywna zasada jej zwrotu w podwójnej wysokości w razie niewykonania umowy przez drugą stronę. O tym, w jakiej wysokości zaliczka będzie zwrócona będzie decydowała treść umowy oraz rozkład wzajemnych zobowiązań stron.

Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo i pamiętać, aby nazwać właściwie kwotę wpłacaną przy zawieraniu umowy (zadatek/zaliczka). W przypadku braku nazwania wpłacanej kwoty zadatkiem, kwota taka będzie traktowana jako zaliczka. Pamiętajcie, słowa mają znaczenie.

Jeśli macie dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

[kup_produkt id=1166 id2=1199]

 

 

__________

Fot. www.pixabay.com.pl

 

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X