preloader preloader preloader preloader preloader preloader

%

Zmiany w zakresie możliwości badania pracowników na obecność alkoholu w organizmie


 

Zmiany w zakresie możliwości badania pracowników na obecność alkoholu
w organizmie

 


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedłożyło projekt o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który przewiduje możliwość wprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników. Dotychczas, kontrola ta mogła zostać przeprowadzona jedynie przez odpowiednie organy, a najczęściej przez policję.

Zgodnie z założeniami projektu:
• Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego polegającego na stwierdzeniu obecności albo braku alkoholu w organizmie pracownika;

• Kontrola nie może naruszać godności i dóbr osobistych pracownika;

• Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli trzeźwości nie później niż dwa tygodnie przez rozpoczęciem jej przeprowadzenia;

• Za stawienie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywanie alkoholu lub zażywanie środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Wskazane zmiany mogą być prawdziwą rewolucją w zakresie możliwości kontroli pracowników będących pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Metodę kontroli trzeźwości, sposób jej przeprowadzenia oraz grupę lub grupy pracowników ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, co może stworzyć szereg wyzwań dla pracodawcy. W celu wprowadzenia prawidłowych oraz zgodnych z prawem regulacji warto skorzystać z pomocy prawnika.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

 

 

__________________
Fot. www.pixabay.com.pl

 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego. Postaramy się skontaktować z Państwem najszybciej jak to możliwe.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Cookies.

X